lier_anderstad.jpglier_fortuin.jpgfiets.jpgkerk.jpgterraskes.jpglier_vismarkt.jpgstadhuis.jpg
Fout
  • Fout bij het laden van feeddata
  • Fout bij het laden van feeddata

Nieuws

Automatisering in bibliotheek leidt niet tot minder personeel

De stedelijke openbare bibliotheek van Lier zal overschakelen naar zelfontlening. Dat gebeurt via een radiogestuurde identificatiemethode (RFID) waarbij de gegevens op een chip opgeslagen zitten. Die chip bevindt zich in een soort sticker die op het te ontlenen materiaal kleeft. De nieuwe technologie kost de stad 151.190 euro.

"N-VA is zeker niet tegen de invoering van een geautomatiseerde uitlening", stelt Rik Verwaest (N-VA). "Waar wij wel moeite mee hebben, is de onwil van het schepencollege om aan die automatisering de juiste conclusies te verbinden, vooral dan wat betreft de personeelsinzet."

"Er kan bijvoorbeeld beslist worden om vertrekkend personeel niet te vervangen of overtollig personeel naar andere diensten over te hevelen. Minder werk moet met minder personeel uitgevoerd worden. Maar van het schepencollege vernemen we dat het personeel, nu het dankzij de zelfscan van het baliewerk bevrijd wordt, zich mag gaan focussen op uitbreidingsactiviteiten en een gepersonaliseerde service", aldus Rik Verwaest.

"Dankzij de zelfscan krijgt het personeel van de bibliotheek meer tijd om aan de bezoekers informatie te verstrekken. Daarnaast willen we in de bibliotheek een actievere scholenwerking realiseren en enkele specifieke doelgroepen aanspreken, zoals kinderen en senioren", reageert schepen van Cultuur Els Van Weert (Lier Leeft).

(Gazet van Antwerpen)

Spuihuis blijkt veel te duur

Spuihuis huren wordt goedkoper na klachten van N-VA

Het tariefreglement van het Liers Cultuurcentrum voor het gebruik van locaties is gewijzigd. Na de renovatie vorig jaar waarschuwde N-VA dat de huurprijs van het Spuihuisje veel te hoog was en het reglement veel te ingewikkeld. Dit is nu aangepast.

"Schepen van Cultuur Van Weert (LierLeeft) liet vorig jaar voor meer dan 50.000 euro werken uitvoeren aan het Spuihuis. Een stevig bedrag, maar het stadsbestuur was er van overtuigd dat de vernieuwde locatie genoeg verhuurd kon worden om dat terug te verdienen. N-VA-gemeenteraadslid Rik Verwaest waarschuwde toen al dat de huurprijs veel te hoog en het reglement te ingewikkeld was. Verenigingen of particulieren zouden het Spuihuis zo nooit huren. Dat werd toen weggelachen. In april kwam de aap echter uit de mouw. Uit cijfers die wij opvroegen, bleek dat het Spuihuis sinds de opening in januari in totaal 12 keer werd gebruikt, helaas alleen door stadsdiensten. Geen wonder, want die mogen er gratis van gebruik maken", aldus Frank Boogaerts.

N-VA herhaalde de vraag om snel werk te maken van een klantvriendelijker verhuurreglement met competitieve tarieven, om betalende huurders naar het Spuihuis te krijgen. De meerderheid volgt nu het N-VA-voorstel en legde gisterenavond een nieuw huurreglement voor. Je kan vanaf nu huren per dagdeel, terwijl de torenhoge tarieven naar beneden gaan.

(Het Laatste Nieuws)

N-VA klaagt gebrek aan zomeropvang voor kleuters aan

Met de zomervakantie in het vooruitzicht wijst N-VA Lier-Koningshooikt op het zorgwekkende tekort aan stedelijke kinderopvang tijdens de vakantie. Vooral voor kleuters stelt zich een ernstig probleem. Schepen Koen Breugelmans reageert dat de stad doet wat ze kan, en dat er aan gewerkt wordt.

"De kleuters vallen uit de boot voor heel wat activiteiten tijdens de vakantie, zoals sportkampen. BKO Lisp, de enige stedelijke vakantieopvang voor kleuters in de binnenstad, barst uit zijn voegen. De vijftig opvangplaatsen waren in 2010 steeds volzet", aldus gemeenteraadslid Rik Verwaest (N-VA). "Het schepencollege geeft toe dat er tijdens de laatste vakantieperiodes zelfs ouders voor de deur kampeerden om hun kinderen ingeschreven te krijgen. Dat zijn onaanvaardbare toestanden." Anja De Wit, zelf jonge moeder, zelfstandig zaakvoerster en secretaris van N-VA Lier&Koningshooikt, beklemtoont het belang van een goede vakantieopvang: "Als Lier jonge gezinnen wil blijven aantrekken, is kinderopvang cruciaal. Tweeverdieners of alleenstaande ouders kijken de vakantie nu met onzekerheid tegemoet." N-VA pleit daarom voor een snelle uitbreiding van de vakantieopvang in de binnenstad, waar prioriteit wordt gegeven aan de kinderen van alle Lierenaars. "We hebben al een voorrangsregeling voor Lierenaars en Hooiktenaars. De eerste dag van de inschrijving is voorbehouden voor kinderen die in Lier gedomicilierd zijn. Daarna mogen pas andere ouders inschrijven. Daarbij komt dat we deze zomer de naschoolse opvang in de voormalige school aan de Dorpstraat in Koningshooikt blijven openhouden. Dat creert 30 bijkomende plaatsen, waarvan 20 voor kleuters. Verder hopen we dat de werken van onze vijfde locatie voor kinderopvang op het schooldomein van het KTA aan de Predikherenlaan in Lier in het najaar start. Tegen 2012 zou het gebouw er moeten staan", besluit schepen Koen Breugelmans.

(Het Nieuwsblad)

Lispersteenweg krijgt geen bijkomend zebrapad

Het is niet de eerste keer dat bewoners van de Lispersteenweg bij het gemeentebestuur aankloppen voor een bijkomend zebrapad, om de straat veilig te kunnen oversteken tussen de spoorweg en het Liersestadion.

'Dat is een grote afstand', zegt raadslid Rik Verwaest (N-VA). 'Wie daar de straat wil oversteken, doet dat op eigen risico en dat zorgt voor onveilige situaties. Er is wel een verkeersdrempel halverwege de straat die het doorgaand verkeer enigszins afremt, maar dat is onvoldoende om een veilige doorsteek te garanderen. Het feit dat bovendien aan beide zijden van de straat wagens geparkeerd worden, maakt het er voor voetgangers niet eenvoudiger op.'

'De veiligheid van overstekende voetgangers is overal belangrijk maar op het traject van de spoorweg tot het stadion is het niet aangewezen om een oversteek voor voetgangers aan te leggen', zegt burgemeester Marleen Vanderpoorten (Open VLD). 'De straat maakt er een bocht, waardoor het zicht op het aankomend verkeer beperkt is. Een zebrapad zou een vals gevoel van veiligheid creren en voetgangers eerder in gevaar brengen. Dit standpunt wordt trouwens verdedigd in een ministerile omzendbrief van 7 mei 2002.'

(Het Nieuwsblad)

IVAREM moet onterechte aanrekeningen terugbetalen

Bij monde van gemeenteraadslid Rik Verwaest eist N-VA dat afvalmaatschappij Ivarem de Lierse burgers terugbetaalt voor te veel aangerekende stortbeurten. 'Mensen die hun vuilniszak naar een ondergrondse container brengen maar die niet kwijt konden omdat er een defect is, stellen soms vast dat hen toch een stortbeurt wordt aangerekend. Ivarem moet die onterechte facturaties terugstorten.'

(Het Nieuwsblad)

Copyright © 2011 Cygnus IT.