stadhuis.jpglier_fortuin.jpglier_vismarkt.jpgfiets.jpgterraskes.jpgkerk.jpglier_anderstad.jpg
Fout
  • Fout bij het laden van feeddata
  • Fout bij het laden van feeddata

Nieuws

Stad en Lijn vergeten alweer reizigers te informeren dat bus niet komt

Niet de stadsdiensten maar De Lijn vergeet haar reizigers te informeren wanneer bij feestelijkheden of verkeersmaatregelen haar bussem moeten omrijden.' Dat antwoordde schepen Jan Hermans (Lier&Ko) op een vraag van gemeenteraadslid Rik Verwaest(N-VA).

Verwaest vroeg zich af waarom de gebruikers van het openbaar vervoer in Lier niet op de hoogte waren van de omleiding die ook de bussen van De Lijn moesten volgen op de Autovrije Zondag, toen alle verkeer uit de binnenstad en vlak daarbuiten werd geweerd. Omdat daar aan de haltes geen melding van was, zaten mensen tevergeefs te wachten.

'Het is trouwens geen alleenstaand geval', betoogt het raadslid. 'In april stelde ik een gelijkaardige situatie vast. Toen werd de tunnel van de Antwerpsesteenweg afgesloten door de politie na een losgekomen putdeksel. Toen zijn ook de bussen omgeleid. Maar niemand nam de moeite om aan de haltes op dit traject een mededeling te hangen dat die tijdelijk niet bediend zouden worden. De stad verklaarde in haar antwoord dat het niet zelf aan de halte wijzigingen mocht afficheren. De Lijn kaatste de bal terug door te stellen dat zij niet verwittigd waren door de stad. Er is mijns inziens dringend nood aan een duidelijk protocol tussen stad, politie en De Lijn over de aanpak van haltes die tijdelijk niet bediend worden.'

'Die afspraken bestaan', antwoordde schepen Jan Hermans. 'Er is geen reden om die te herbekijken. De stad neemt voor het vierde jaar deel aan de Autoloze Zondag in het kader van een Europese Week die duurzame mobiliteit promoot. Al vier jaar worden de bussen van De Lijn op die zondag tussen 12 en 19uur deels omgeleid via de R16, de Veemarkt en het station. De vorige jaren bestond hieromtrent geen enkel probleem, ook niet in verband met de aankondigingsborden. Van de stad uit werd De Lijn, na eerdere mondelinge afspraken, op 2 september 2011 officieel verwittigd van onze deelname aan Autoloze Zondag en de omleidingen die hierbij zouden ingesteld worden. De Lijn heeft dit jaar inderdaad geen borden geplaatst. De verantwoordelijken wijten dit aan verkeerde communicatie binnen de organisatie van De Lijn.' (lvl)

(Het Nieuwsblad)

Stad Lier past boerkawet aan

Het parlement keurde in april de veelbesproken boerkawet goed. Lier voerde al eerder een dergelijk verbod in. "Aangaande deze recente wetswijziging, zal ik aan de gemeenteraad een wijziging van het algemeen politiereglement voorleggen. Er zal ineens worden voorgesteld om in een nieuw artikel te bepalen dat een uitzondering op dit verbod ook wordt voorzien voor activiteiten als carnaval, processies, georganiseerde stoeten, Sint-Niklaas, kerstman en Halloween", antwoordt burgemeester Marleen Vanderpoorten (Open Vld) op de vraag van raadslid Rik Verwaest (N-VA). Die vreest dat er een lacune zou ontstaan die de bestraffing van de boerkadracht in Lier onmogelijk maakt.

(Het Laatste Nieuws)

Raadslid N-VA haalt uit naar Liers veiligheidsbeleid

Het schepencollege besliste in maart om de toegang tot de stedelijke sportvelden tussen 22 en 9u te verbieden. "Aanleiding hiervoor was een golf vandalenstreken en andere nachtelijke overlast. Veel zoden zette deze maatregel nog niet aan de dijk. Bewoners van het begijnhof stelden de voorbije maanden vast dat de overlast onverminderd doorging", zegt Rik Verwaest (N-VA). "De reden van het mislukken van het toegangsverbod is volgens de buurt simpel: de sportvelden blijven na zonsondergang helemaal verlicht. Dat zorgt voor verwarring, omdat zo de foute indruk wordt gewekt dat het terrein nog steeds toegankelijk is", stelt Verwaest.

Volgens het schepencollege blijft de verlichting aan omwille van de betere sociale controle en het makkelijker toezicht houden door de politie. Door de verlichting worden bezoekers immers makkelijker opgemerkt. Daarnaast draagt de verlichting ook bij tot een verhoogd veiligheidsgevoel. "Dat is vreemd, want toen we meer verlichting vroegen op het pleintje Den Oever, antwoordde datzelfde schepencollege dat door het plaatsen van meer verlichting er meer jongeren 's avonds en 's nachts op het speelplein zouden rondhangen. Vindt het schepencollege de verlichting van (speel)pleintjes nu veilig of juist onveilig?" vraagt raadslid Verwaest zich af.

(Gazet van Antwerpen)

Aantal illegalen in Lier vervijfvoudigd op enkele jaren: Federale overheid blijft gemeenten belasten met gebrekkig asielbeleid

Gemeenteraadslid Rik Verwaest (N-VA) verzamelde samen met OCMW-raadslid en kamerlid Bert Wollants (N-VA) cijfers over de verblijfsaangiften op het Liers grondgebied. Daaruit blijkt dat het aantal illegale vreemdelingen stijgt.

'In 2005 en 2006 werden door de politie verscheidene inbreuken vastgesteld. De jaren daarna nam het aantal vreemdelingen dat geen verblijfsvergunning kon voorleggen toe: 25 in 2007, 31 in 2008. In 2010 waren er 43. In juni van dit jaar waren er twintig vaststellingen, dus we mogen er vanuit gaan dat we ook dit jaar mogelijk de kaap van de veertig zullen ronden. Op vijf jaar tijd is het aantal niet-ingeschreven vreemdelingen in Lier dus verviervoudigd', klinkt het. 'Wij dragen de Lierse waarden van gastvrijheid en verdraagzaamheid hoog in het vaandel, maar nu de groeiende instroom van illegale vreemdelingen in onze stad voor meer onveiligheid en maatschappelijke overlast zorgt, moet er ingegrepen worden. De politie verliest kostbare tijd, terwijl de arrestanten binnen de kortste keren terug op straat staan', aldus Verwaest en Wollants.

Controles

'Er is geen absolute verklaring voor de toename van het aantal vaststellingen van niet-geregistreerde vreemdelingen in Lier', zegt burgemeester Marleen Vanderpoorten. 'Uit de gegevens van de dienst bevolking kan wel afgeleid worden dat ook het aantal ingeschreven vreemdelingen toeneemt. In 2010 was dat ongeveer met twintig procent. De lokale politie voert regelmatig controles uit bij bedrijven en handelszakenn en de laatste jaren worden bij deze controles minder en minder illegalen aangetroffen. De stijging in het aantal vaststellingen door de politie komt vooral door de aanhouding van vreemdelingen bij zaken waarbij dan achteraf wordt vastgesteld dat ze illegaal in ons land verblijven. Zo zien we ook een stijging van het aantal aangetroffen Romazigeuners. Bij de 110 uitgevoerde controles werden 108 keer illegalen aangetroffen, in 66 van deze gevallen ging het om Romazigeuners. De reden van de controle was in zestig gevallen bedelen, in zestien gevallen diefstal, in twaalf gevallen zwartrijden met de trein, in acht gevallen zwartwerk, in n geval slagen en verwondingen en in dertien gevallen bij een controle op de openbare weg. Het is trouwens niet enkel een gegeven in onze stad, maar in vrijwel elke stad met een handelscentrum van betekenis, met een spoorwegstation en een ruim aanbod aan openbaar vervoer.'

Beroepsprocedures

'Die arrestaties leiden niet noodzakelijk tot een vermindering van het aantal illegalen in de stad.

Van de 108 genoemde gevallen werd zeven keer gerepatrieerd en volgden drie gerechtelijke aanhoudingen. In het grootste deel van deze gevallen worden de betrokken personen na de administratieve vaststellingen opnieuw vrijgelaten. Er zijn dan nog een aantal beroepsprocedures mogelijk, zodat de illegalen nog in het land of in de stad blijven, wachtend op een mogelijke algemene regularisatie', aldus de burgemeester.

(Het Nieuwsblad)

Stadspark herschapen in modderpoel

Stadspark herschapen tot modderpoel

De wandelpaden in het stadspark aan de Netelaan in Lier zijn zwaar beschadigd. Dat komt omdat er momenteel slib uit de stadsvijver geruimd wordt. De paden zijn door zware bandensporen vernield en door de regen is alles herschapen tot een modderpoel. Daardoor is het mooie stadspark onbegaanbaar geworden voor wandelaars.

Wandelaars kunnen en mogen niet door het stadspark want overal staan er hekken. Sommige Lierenaars trekken zich daar niet veel van aan. Moeders met kinderen voederen de eenden en komen kijken wat er gaande is achter de nadars. "Spijtig, we zullen de eerste weken hier niet kunnen wandelen met al dat slijk", klinkt het.

De stadswerklieden hebben hun handen vol met de moeilijke klus. "De talud maakt het moeilijk, we hebben een zwaardere kraan met een langere grijparm laten komen. Je hebt geen idee wat ze allemaal in de vijver gekieperd hebben. Tot nu toe hebben we al 14 fietsen, een fietsrek, verkeersborden en een kruiwagen er uit gehaald. En meer dan 20 vrachtwagens slib. We hebben al aan de kant van de stadsspeeltuin ijzeren platen op de paden gelegd tegen de modder maar veel haalt dat niet uit", zeggen de stadswerklieden nog.

Netelaan afgesloten

Gemeenteraadslid Rik Verwaest (N-VA) vraagt dat de paden zo vlug mogelijk hersteld worden. "Ons fraaie stadspark is dus in het midden van de zomer onbegaanbaar geworden. Zolang de bovenlaag niet grondig wordt hersteld en enigszins verhard zullen de paden bij elke bui opnieuw vol lopen", zegt Rik Verwaest. Schepen Jan Hermans (Lier&Ko) nuanceert: "We hadden het 'droogste seizoen' van het jaar uitgekozen om het slib uit de stadsvijver te ruimen maar het werd het natste seizoen van het jaar." De werken moeten op 9 september gedaan zijn en dan worden de paden ook hersteld. De Netelaan blijft afgesloten tot en met 9 september. De doorgang vanuit de Netelaan naar de dijk en omgekeerd blijft wel open.

Copyright © 2011 Cygnus IT.