lier_fortuin.jpglier_anderstad.jpgfiets.jpgterraskes.jpglier_vismarkt.jpgkerk.jpgstadhuis.jpg
Fout
  • Fout bij het laden van feeddata
  • Fout bij het laden van feeddata

Nieuws

Het leescaf in de stedelijke bibliotheek lijdt jaarlijks een exploitatieverlies van ongeveer 100.000 euro. Voor schepen van Cultuur Els Van Weert (Lier Leeft) stelt dit geen probleem.

Gemeenteraadslid Rik Verwaest (N-VA) vroeg onlangs bij de stad alle cijfers van het leescaf op. Hij pakte tijdens de gemeenteraadszitting mee uit. "Ik kan enkel concluderen dat het leescaf dit jaar maar liefst 104.960 euro verlies heeft geboekt. Een eenmalige uitschuiver? Helaas niet. De cijfers van 2010 zijn bijna identiek. Erger nog: het drankverbruik in het leescaf zit in dalende lijn, dus het verlies zal voorlopig alleen nog maar toenemen."

"Deze dienstverlening vertegenwoordigt inderdaad een kost van drie euro per Lierenaar per jaar", probeerde schepen van Cultuur Els Van Weert het exploitatieverlies te minimaliseren. "Het leescaf is inderdaad niet rendabel in economische termen. Maar een overheid moet ook andere overwegingen dan de zuiver economische in overweging nemen. In het geval van het leescaf beogen we een aantal maatschappelijke functies. Zo is het leescaf een ontmoetingsruimte en een stille ruimte, het leescaf bevordert het lezen en stelt infrastructuur voor verenigingen ter beschikking."

"Toch hebben we verschillende mogelijkheden bekeken om de rentabiliteit van het leescaf te verhogen, maar enkel de marge op de drankverkoop kan de exploitatiekost licht drukken. Deze optie wordt momenteel onderzocht. Het verhogen van de huurprijzen behoort niet tot de mogelijkheden. Het is de expliciete bedoeling om de vergaderzalen te blijven aanbieden aan Lierse verenigingen. Een alternatieve piste met betrekking tot de uitbating van het leescaf via een concessieovereenkomst is niet haalbaar", meent Els Van Weert.

(Gazet Van Antwerpen)

Copyright © 2011 Cygnus IT.