lier_fortuin.jpgkerk.jpgterraskes.jpglier_vismarkt.jpglier_anderstad.jpgstadhuis.jpgfiets.jpg
Fout
  • Fout bij het laden van feeddata
  • Fout bij het laden van feeddata

Nieuws

Aantal illegalen in Lier vervijfvoudigd op enkele jaren: Federale overheid blijft gemeenten belasten met gebrekkig asielbeleid

Gemeenteraadslid Rik Verwaest (N-VA) verzamelde samen met OCMW-raadslid en kamerlid Bert Wollants (N-VA) cijfers over de verblijfsaangiften op het Liers grondgebied. Daaruit blijkt dat het aantal illegale vreemdelingen stijgt.

'In 2005 en 2006 werden door de politie verscheidene inbreuken vastgesteld. De jaren daarna nam het aantal vreemdelingen dat geen verblijfsvergunning kon voorleggen toe: 25 in 2007, 31 in 2008. In 2010 waren er 43. In juni van dit jaar waren er twintig vaststellingen, dus we mogen er vanuit gaan dat we ook dit jaar mogelijk de kaap van de veertig zullen ronden. Op vijf jaar tijd is het aantal niet-ingeschreven vreemdelingen in Lier dus verviervoudigd', klinkt het. 'Wij dragen de Lierse waarden van gastvrijheid en verdraagzaamheid hoog in het vaandel, maar nu de groeiende instroom van illegale vreemdelingen in onze stad voor meer onveiligheid en maatschappelijke overlast zorgt, moet er ingegrepen worden. De politie verliest kostbare tijd, terwijl de arrestanten binnen de kortste keren terug op straat staan', aldus Verwaest en Wollants.

Controles

'Er is geen absolute verklaring voor de toename van het aantal vaststellingen van niet-geregistreerde vreemdelingen in Lier', zegt burgemeester Marleen Vanderpoorten. 'Uit de gegevens van de dienst bevolking kan wel afgeleid worden dat ook het aantal ingeschreven vreemdelingen toeneemt. In 2010 was dat ongeveer met twintig procent. De lokale politie voert regelmatig controles uit bij bedrijven en handelszakenn en de laatste jaren worden bij deze controles minder en minder illegalen aangetroffen. De stijging in het aantal vaststellingen door de politie komt vooral door de aanhouding van vreemdelingen bij zaken waarbij dan achteraf wordt vastgesteld dat ze illegaal in ons land verblijven. Zo zien we ook een stijging van het aantal aangetroffen Romazigeuners. Bij de 110 uitgevoerde controles werden 108 keer illegalen aangetroffen, in 66 van deze gevallen ging het om Romazigeuners. De reden van de controle was in zestig gevallen bedelen, in zestien gevallen diefstal, in twaalf gevallen zwartrijden met de trein, in acht gevallen zwartwerk, in n geval slagen en verwondingen en in dertien gevallen bij een controle op de openbare weg. Het is trouwens niet enkel een gegeven in onze stad, maar in vrijwel elke stad met een handelscentrum van betekenis, met een spoorwegstation en een ruim aanbod aan openbaar vervoer.'

Beroepsprocedures

'Die arrestaties leiden niet noodzakelijk tot een vermindering van het aantal illegalen in de stad.

Van de 108 genoemde gevallen werd zeven keer gerepatrieerd en volgden drie gerechtelijke aanhoudingen. In het grootste deel van deze gevallen worden de betrokken personen na de administratieve vaststellingen opnieuw vrijgelaten. Er zijn dan nog een aantal beroepsprocedures mogelijk, zodat de illegalen nog in het land of in de stad blijven, wachtend op een mogelijke algemene regularisatie', aldus de burgemeester.

(Het Nieuwsblad)

Copyright © 2011 Cygnus IT.