lier_vismarkt.jpglier_anderstad.jpgterraskes.jpgstadhuis.jpgkerk.jpglier_fortuin.jpgfiets.jpg
Fout
  • Fout bij het laden van feeddata
  • Fout bij het laden van feeddata

Nieuws

Rik Verwaest dwingt verbod af op nachtlawaai door aannemers

De voorbije maanden werden enkele Lierse straten geteisterd door nachtlawaai van aannemers, die voor dag en dauw aan de slag gingen met zwaar materiaal. N-VA-gemeenteraadslid Rik Verwaest maakt daar nu een einde aan.

De bewoners van het Looks werden tijdens de heraanleg soms om vijf uur 's morgens al gewekt door het gedaver van graafmachines. "In mei was het dan weer raak in de Arbeidsstraat, waar de aannemer al om half zes aan de slag ging. Zo ook op andere plaatsen. Volgens het Lierse politiereglement mag dit pas vanaf 7 uur 's morgens. Maar aannemers die werken voor de stad of voor de publieke nutsbedrijven (riolering, gas, elektriciteit etc.) mochten volgens datzelfde reglement echter zo vroeg beginnen als ze wilden", stelt Rik Verwaest vast. "Die uitzondering is absurd. Nachtlawaai is nachtlawaai, voor de omwonenden maakt het echt niet uit door wie ze uit hun bed gezet worden. Tenzij er zich een noodsituatie voordoet zoals een waterlek of stroompanne, zie ik dan ook geen enkele reden voor die voorkeursbehandeling", aldus Verwaest. Het schepencollege volgt zijn standpunt. Vanaf nu zal elke aannemer die werkt voor een openbaar nutsbedrijf via zijn bouwvergunning verplicht worden om pas vanaf 7 uur te werken. Vroeger beginnen kan alleen bij hoogdringendheid.

(Het Laatste Nieuws)

Copyright © 2011 Cygnus IT.