stadhuis.jpgterraskes.jpgkerk.jpglier_vismarkt.jpglier_fortuin.jpgfiets.jpglier_anderstad.jpg
Error
  • Error loading feed data
  • Error loading feed data

Kafka in Lier: "Vraag 1: hoeveel subsidies krijgt u van ons?"

Enige tijd geleden kregen de Lierse verenigingen een vragenlijst in de bus. De stad had informatie nodig. Maar wat voor informatie? Zo wilde het Lierse stadsbestuur graag weten van elke vereniging hoeveel subsidies zij kregen van het Lierse stadsbestuur. Nogal bizar, vindt u? Inderdaad. Maar dat is nog niet het vreemdste. Uit het dossier dat N-VA-gemeenteraadslid Rik Verwaest inkeek bleek dat de stad die cijfers zelf al lang klaar had liggen. En klap op de vuurpijl: de hele bevraging, die nergens voor nodig was, werd nog eens uitgevoerd door een advocatenkantoor. Niet alleen onnodig werk dus, maar ook nog peperduur. Op de vraag van Rik Verwaest waarom die bevraging was gebeurd wist het schepencollege alleen het volgende te zeggen: We hebben dat gewoon voor alle zekerheid gevraagd. Dat er belastinggeld werd verspild aan een advocatenkantoor en de Lierse verenigingen onnodig papierwerk kregen was blijkbaar geen bezwaar.

De N-VA heeft weinig begrip voor die flater: Een stad die aan haar verenigingen vraagt hoeveel subsidies ze van hen krijgen, dat is echt te gek voor woorden. De sportclubs, jeugdverenigingen en andere verenigingen in onze stad worden gerund door hardwerkende vrijwilligers. Die mensen lastigvallen met een absurde administratieve pesterij als deze is echt een gebrek aan respect.

Inbraken in Lierse verenigingslokalen moeten worden aangepakt

(Interpellatie Lierse gemeenteraad van 6 februari 2012)

Het voorbije jaar kregen heel wat Lierse verenigingen inbrekers over de vloer. Op 19 januari was het prijs bij VZW Goed Gevoel en de biljartclub in wijkhuis Den Hof. Op 7 december hadden die al eerder een inbraak te verwerken gehad. In maart was er een inbraak in een kantine in de Wezenstraat. Diezelfde maand werd er nog een bende veroordeeld die had ingebroken bij verschillende Lierse jeugdbewegingen en organisaties. We kunnen concluderen dat het inbrekersgilde er in Lier een druk jaar op heeft zitten n dat ze onze verenigingslokalen bijzonder interessant vinden.

In een recente schriftelijke vraag vroeg ik U naar het aantal inbraken bij Lierse verenigingen van de afgelopen jaren. Uit het antwoord blijkt dat daarover geen cijfers zijn bijgehouden, omdat het onmogelijk zou zijn dat apart te categoriseren. Sta me toe het daar al niet mee eens te zijn: de politiezone RIHO uit Roeselare, bijvoorbeeld, leverde die cijfers wel probleemloos af in een gelijkaardig dossier. Mijns inziens kan je je beleid alleen maar aftoetsen als je over degelijke statistieken beschikt.

Hoe dan ook zou ik graag aandacht willen vragen voor de inbrakenproblematiek bij de Lierse verenigingen. Let op: ik wil in geen geval het leed van particulieren bij wie wordt ingebroken minimaliseren. Ik wil vooral beklemtonen dat een inbraak voor een vereniging ook hard aankomt. Meestal wordt er nogal lacherig over gedaan, omdat de buit doorgaans beperkt blijft tot wat kleingeld of een bak bier. De Lierse verenigingen zijn wel zo slim om geen duur materiaal of geld in hun lokaal achter te laten, want zij kennen ondertussen het inbraakrisico. Het grootste drama is echter de inbraakschade zelf: een deur die uit zijn hengels wordt getrokken, een ingeslagen raam en het altijd daaraan gekoppelde vandalisme Je bent makkelijk honderden euros kwijt en de meeste verenigingspolissen dekken schade door onbekenden niet. Leuk voor een jeugdbeweging of sportclub die autos moet wassen om zijn budget rond te krijgen

Ik stel dus vast dat er geen cijfers zijn over de inbraken in lokalen, maar hoop wel dat er dan toch een beleid is om dit fenomeen aan te pakken. Ik verwacht geen mirakeloplossingen, maar wel minstens een erkenning van het probleem en de ambitie om er iets aan te doen.

File in Lierse binnenstad was blunder stadsbestuur

"De schuld voor de files lag volgens burgemeester Marleen Vanderpoorten (Open Vld) bij de verkeerslichten op de Ring (R16), die het verkeer vanuit Lier te traag lieten inschuiven. De Vlaamse regering bewijst nu echter onomstotelijk dat die crisis enkel en alleen werd veroorzaakt door een kolossale blunder van het Lierse stadsbestuur", stelt Verwaest.

Vlaams parlementslid Marc Hendrickx (N-VA) ondervroeg Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) over deze kwestie. Uit haar antwoord blijkt dat de filevorming te wijten was aan de gewijzigde fasering in de binnenstad van Lier. De aanvraag om de lichtenregeling te wijzigen op het kruispunt Mechelsesteenweg is pas aan het Vlaamse gewest gericht nadat de fasewissel had plaatsgevonden.

Vergetelheid

"Begin oktober werd de Grote Markt helemaal afgesloten voor de volgende fase van de heraanleg", verduidelijkt Rik Verwaest. "Al het verkeer dat vanuit de Florent Van Cauwenberghstraat kwam, werd nu terug naar de Ring gestuurd. Die kreeg dus opeens een pak extra verkeer te slikken. Dat had eenvoudig kunnen voorkomen worden als men tijdig de lichten op het kruispunt van de Mechelsesteenweg had aangepast. Het Lierse stadsbestuur was echter domweg vergeten dat aan te vragen bij het Vlaams Gewest."

Het leescaf in de stedelijke bibliotheek lijdt jaarlijks een exploitatieverlies van ongeveer 100.000 euro. Voor schepen van Cultuur Els Van Weert (Lier Leeft) stelt dit geen probleem.

Gemeenteraadslid Rik Verwaest (N-VA) vroeg onlangs bij de stad alle cijfers van het leescaf op. Hij pakte tijdens de gemeenteraadszitting mee uit. "Ik kan enkel concluderen dat het leescaf dit jaar maar liefst 104.960 euro verlies heeft geboekt. Een eenmalige uitschuiver? Helaas niet. De cijfers van 2010 zijn bijna identiek. Erger nog: het drankverbruik in het leescaf zit in dalende lijn, dus het verlies zal voorlopig alleen nog maar toenemen."

"Deze dienstverlening vertegenwoordigt inderdaad een kost van drie euro per Lierenaar per jaar", probeerde schepen van Cultuur Els Van Weert het exploitatieverlies te minimaliseren. "Het leescaf is inderdaad niet rendabel in economische termen. Maar een overheid moet ook andere overwegingen dan de zuiver economische in overweging nemen. In het geval van het leescaf beogen we een aantal maatschappelijke functies. Zo is het leescaf een ontmoetingsruimte en een stille ruimte, het leescaf bevordert het lezen en stelt infrastructuur voor verenigingen ter beschikking."

"Toch hebben we verschillende mogelijkheden bekeken om de rentabiliteit van het leescaf te verhogen, maar enkel de marge op de drankverkoop kan de exploitatiekost licht drukken. Deze optie wordt momenteel onderzocht. Het verhogen van de huurprijzen behoort niet tot de mogelijkheden. Het is de expliciete bedoeling om de vergaderzalen te blijven aanbieden aan Lierse verenigingen. Een alternatieve piste met betrekking tot de uitbating van het leescaf via een concessieovereenkomst is niet haalbaar", meent Els Van Weert.

(Gazet Van Antwerpen)

Rik Verwaest dwingt verbod af op nachtlawaai door aannemers

De voorbije maanden werden enkele Lierse straten geteisterd door nachtlawaai van aannemers, die voor dag en dauw aan de slag gingen met zwaar materiaal. N-VA-gemeenteraadslid Rik Verwaest maakt daar nu een einde aan.

De bewoners van het Looks werden tijdens de heraanleg soms om vijf uur 's morgens al gewekt door het gedaver van graafmachines. "In mei was het dan weer raak in de Arbeidsstraat, waar de aannemer al om half zes aan de slag ging. Zo ook op andere plaatsen. Volgens het Lierse politiereglement mag dit pas vanaf 7 uur 's morgens. Maar aannemers die werken voor de stad of voor de publieke nutsbedrijven (riolering, gas, elektriciteit etc.) mochten volgens datzelfde reglement echter zo vroeg beginnen als ze wilden", stelt Rik Verwaest vast. "Die uitzondering is absurd. Nachtlawaai is nachtlawaai, voor de omwonenden maakt het echt niet uit door wie ze uit hun bed gezet worden. Tenzij er zich een noodsituatie voordoet zoals een waterlek of stroompanne, zie ik dan ook geen enkele reden voor die voorkeursbehandeling", aldus Verwaest. Het schepencollege volgt zijn standpunt. Vanaf nu zal elke aannemer die werkt voor een openbaar nutsbedrijf via zijn bouwvergunning verplicht worden om pas vanaf 7 uur te werken. Vroeger beginnen kan alleen bij hoogdringendheid.

(Het Laatste Nieuws)

Copyright © 2011 Cygnus IT.